Contact Us

+ (383) 44 211 672

dukagjin.leka@uni-gjilan.net
luljete.berisha@uni-gjilan.net
selim.daku@uni-gjilan.net

st.”Zija Shemsiu” n.n. 60000 Gjilan, Kosovo